Kasvattien tulokset löytyvät Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä, tilasto muista havainnoista.

Urosten keskimääräinen koko 38,5 cm
Narttujen keskimääräinen koko 36,2 cm
(heinäkuu 2017, n = 17)